GRONDWERKEN• kelders
• graven van kelders
• graven van funderingen
• aanleg van zwembaden en vijvers
• rioleringswerken
• plaatsen van septische putten
• plaatsen van regenwaterciternes
• aanleg kleinschalige waterzuivering
• aanleg kleinschalige rietveld
• ophoging van akkerland
• bouwrijp maken van terreinen
• aanleg van verhardingen
• aanleg van opritten en parkings
• beton- en asfaltwerken
• aanleg van paardenpistes

AFBRAAKWERKEN• Afbraak van woningen, loodsen, ...
• Ontmantelen van gebouwen
• Uitbreken vloeren, binnenmuren, ...
• Verwijderen bomen, hagen, ...
• Verwijderen van omheiningen

CONTAINER VERHUUR• 10m3
• 12m3
• 20m3
• 30m3

W3C HTML5 validation
Mediabureau AD8.be